Kto sme ?

Vrtárčina je v našej rodine tradičné remeslo, ktoré sa predáva z generácie na generáciu a ktorému sa venovali starší z nás už v 70. rokoch minulého storočia. Prevzaté skúsenosti a vedomosti sa využívajú dodnes pri realizovaní vrtných prác, takmer na celom území Žitného ostrova /SC, BA, DS a okolia/.

Prečo my?

Čo robíme ?

Naša činnosť je zameraná na vŕtne práce v oblasti žitného ostrova. Prevádzame vŕtanie tudní, vŕtanie vsakov - trativodov na odvod prebytočnej vody a taktiež realizujeme prieskumné vrty.

Vŕtanie studní

Sa realizuje po obhliadke a vytýčení resp. označení vrtu. Potom sa na mieste práce začne samotné vŕtanie otvoru, do ktorého je vpustené kovové paženie, ktoré sa pusti na určenú hĺbku tak, aby bol dosiahnutý dostatočný vodný stĺpec. Následne sa do zapaženého vrtu osadia definitívne PVC rúry, ktoré sú zo spodnej časti perforované kvôli prítoku spodných vôd. Po osadení definitívnej resp. budovacej rúry sa kovové paženie vytiahne z vrtu, vrt sa obsype kamenivom, odkalí sa a studňa je pripravená na používanie.

Trativody

Pri TRATIVODOCH TZV. VSAKOCH sa pracuje podobne ako pri vŕtanej studni, s tým rozdielom že vrt sa odstaví v priepustnej vrstve horniny – štrku, aby bol zabezpečený dostatočný odtok prebytočnej vody, najmä dažďovej.

Čo získate ?

Neobmedzená kapacita vody, čo znamená rýchla návratnosť investície a ďalej iba šetrenie. Žitný ostrov ako zdroj pitnej vody je prírodný a geologický fenomén. Najkvalitnejším zdrojom pitnej vody je podzemná voda.

  1. Rýchla finančná návratnosť investície a v budúcnosti žiadne výdavky na vodu
  2. Vŕtaná studňa je zdrojom čistej vody
  3. Plnohodnotné využívanie vlastnej vody
  4. Vŕtaná studňa nie je ohrozená baktériami, ako je to v prípade kopanej studne

Kontakt

Martin Kotris – VLASTNA STUDNA ®
Hlavná 63/71
900 41 Rovinka
Slovenská republika


Tel.: +421 905 814 188
E-mail: info@vlastnastudna.sk